Historie

Příchovice v kostce

 • Příchovice jsou místo, kde v 70. letech začalo vznikat nynější centrum mládeže.
 • Jako mladý kněz byl do Příchovic poslán P. Mirek Šimáček. Do těchto pustých hor přišel vyhnán Státní bezpečností, kde měl pobývat za trest daleko od rodiny, přátel a mládeže. 
 • Důležitou větou, která provázela Mirka celou jeho službu i jeho nástupce je: „Jdi a měj tam ty lidi rád.“ 
 • Jedním z důležitých okamžiků pro budoucí centrum mládeže byl Mirkův první Zelený čtvrtek. Večer ho napadla myšlenka: „Jdi adorovat. Jestli nepůjdeš, pak se tady na horách nikdo nebude klanět Kristu.“ Tam vznikl první impulz pro vytváření zázemí mladým. 
 • Po zkušenostech s pomocí Panny Marie se Matka Boží stala často vzývanou přímluvkyní.
 • Fara byla stará, měla pouhé dva záchody, improvizovanou sprchu, chudé jídlo... Co na tom mladé lákalo? Především atmosféra příchovické fary. Ona se stala jejich domovem a dodnes se na přijetí každého příchozího nic nezměnilo. Může přijet kdokoli, kdykoli.
 • Hospodaření se řídí slovem Písma: „Hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Lk 12,31) Mladí přispívají podle svých možností do improvizované pokladničky. Tak se vytváří společenství majetku. 
 • Mirek o své zkušenosti několikrát napsal Chiaře Lubichové a právě ona navrhla název centra: Křižovatka - symbolické jméno pro místo, kde se setkávají cesty tolika lidí. 
 • A život po sametové revoluci pokračoval. Přicházelo jich stále více. Díky tomu se Mirkovi podařilo založit stálý tým mladých dobrovolníků. 
 • A dnes? Život na příchovické faře se stále rozvíjí. Již přijíždějí děti  návštěvníků z prvních dob. Život jde dál a přináší nové nároky a nové těžkosti, ale přítomnost Boží milosti je stále cítit.
 • Po P. Mirkovi se stal v roce 2000 jeho nástupcem P. Vláďa Novák, od roku 2012 zde působil P. Jozef Kadlic a nyní od roku 2020 zde slouží P. Jiří Smolek