Béčka prosinec

2. 12. 2022 – 4. 12. 2022


Další ze setkání v přípravě na biřmování.


Tento víkend budou moci hoši postavit pár stromů v kostele a děvčata ozdobit pár perníčků.

Témata, která nás čekají:

· KKC: Svátosti uzdravování – Svátost smíření a pomazání nemocných;


· Písmo sv.: Skutky apoštolů;


· Duchovní život: Nejprve se snažte pochopit, a až pak být pochopeni


· Stavění stromků & cukroví

Tobiáš O. Velinský

2022-11-30 19:17:43