Velikonoční bdění

1. 4. 2021 – 2. 4. 2021


Noc Zeleného čtvrtku a dopoledne Velkého pátku je časem, kdy si připomínáme Ježíšovu modlitbu v getsemanské zahradě, jeho zatčení, vyslýchání, bičování a cestu na Golgotu. Tak jako učedníci jsme i my Ježíšem vyzváni: „Zůstaňte zde a bděte se mnou!“ (Mt 26,38)

Pokud se k nám chcete připojit v bdění s Ježíšem od chvil v getsemanské zahradě až do třetí hodiny Velkého pátku, kdy skonal na kříži, můžete se zapsat do rozpisu na jednu půlhodinu, během níž se budete modlit. Tak bude náš Pán v nejtěžších chvílích bolestné opuštěnosti nepřetržitě doprovázen někým z nás.

V pátek ve 14:45 toto společné bdění zakončíme modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství - přímý přenos můžete sledovat zde.

Anežka Křivánková

2021-03-29 10:41:29