Připravujeme MODLITBA ZA ZEMŘELÉ S MOŽNOSTÍ PŘIJMOUT SV. PŘIJÍMÁNÍ

MODLITBA ZA ZEMŘELÉ S MOŽNOSTÍ PŘIJMOUT SV. PŘIJÍMÁNÍ

22. 11. 2020


22. 11. v 11.30 se na hřbitově v Příchovicích bude konat modlitba za zemřelé s možností přijmout sv. přijímání.


Můžeme tak letos mimořádně ještě získat plnomocné odpustky pro duše v očistci.


Během setkání budeme s maximální opatrností dodržovat opatření proti šíření koronaviru – rozestupy, roušky, dezinfekce rukou.


Všichni jsou srdečně zváni.


P. Jiří Smolek

Pavel Novák

2020-11-16 15:29:17