Velikonoce

18. 4. 2019 – 22. 4. 2019


Přijeď s námi prožít Velikonoce ve ztišení a modlitbě, a tím znovuobjevit krásu Kristova kříže a jeho zmrtvýchvstání.

Michael Voříšek

2019-03-21 12:02:22