Diecézní ples mládeže v Mladé Boleslavi

24. 11. 2018 – 25. 11. 2018


Tradiční diecézní ples mládeže, tentokrát pořádaný v Mladé Boleslavi.

Přijeď si zatančit! Třeba i s nějakým týmákem ;-)

Michael Voříšek

2018-10-09 21:59:55