Historie

Příchovice v kostce

Příchovice jsou místo, kde v 70. letech začalo vznikat nynější centrum mládeže.

Jako mladý kněz byl do Příchovic poslán P. Mirek Šimáček. Do těchto pustých hor přišel vyhnán Státní bezpečností, kde měl pobývat za trest daleko od rodiny, přátel a mládeže. 

Důležitou větou, která provázela Mirka celou jeho službu i jeho nástupce je: „Jdi a měj tam ty lidi rád.“ 

Jedním z důležitých okamžiků pro budoucí centrum mládeže byl Mirkův první Zelený čtvrtek. Večer ho napadla myšlenka: „Jdi adorovat. Jestli nepůjdeš, pak se tady na horách nikdo nebude klanět Kristu.“ Tam vznikl první impulz pro vytváření zázemí mladým. 

Po zkušenostech s pomocí Panny Marie se Matka Boží stala často vzývanou přímluvkyní.

Fara byla stará, měla pouhé dva záchody, improvizovanou sprchu, chudé jídlo... Co na tom mladé lákalo? Především atmosféra příchovické fary. Ona se stala jejich domovem a dodnes se na přijetí každého příchozího nic nezměnilo. Může přijet kdokoli, kdykoli.

Hospodaření se řídí slovem Písma: „Hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Lk 12,31) Mladí přispívají podle svých možností do improvizované pokladničky. Tak se vytváří společenství majetku. 

Mirek o své zkušenosti několikrát napsal Chiaře Lubichové a právě ona navrhla název centra: Křižovatka - symbolické jméno pro místo, kde se setkávají cesty tolika lidí. 

A život po sametové revoluci pokračoval. Přicházelo jich stále více. Díky tomu se Mirkovi podařilo založit stálý tým mladých dobrovolníků. 

A dnes? Život na příchovické faře se stále rozvíjí. Již přijíždějí děti  návštěvníků z prvních dob. Život jde dál a přináší nové nároky a nové těžkosti, ale přítomnost Boží milosti je stále cítit.

Po P. Mirkovi se stal v roce 2000 jeho nástupcem P. Vláďa Novák, od roku 2012 zde působil P. Jozef Kadlic a nyní od roku 2020 zde slouží P. Jiří Smolek.