Bohoslužby

Příchovice Desná Polubný
Pondělí6:30
Úterý--
Středa--18.00
Čtvrtek18.00
Pátek18.00
Sobota8.00
Neděle10.008.0014.45
 • Rozpis bohoslužeb od 5. 12. do 12. 12. výše
 • Ke svátosti smíření můžete přistoupit přede mší sv. a po domluvě i jindy. Je možné domluvit podávání sv. přijímání mimo mši sv., zvláště nemocným doma.
 • V neděli 5.12. v 16.30 se v příchovickém kostele koná mikulášská besídka. Všechny děti jsou srdečně zvány. Prosíme rodiče, aby se před začátkem zastavili v sakristii.
 • Ve čtvrtek 9. 12.  v 19 hodin se na příchovické faře konají „Hovory o víře“ - setkání dospělých nad tématy křesťanské víry. Všichni jsou zváni.
 • Rorátní mše sv. se budou letos konat v těchto časech:
  pondělí 6.12. - 6.30 Příchovice
  sobota 11.12. - 8.00 Příchovice
  pondělí 20.12. - 6.30 Příchovice
  středa 22.12. - 6.30 Desná
 • Výuka katolického náboženství probíhá každý čtvrtek od 16.30 do 17.30 hod. na faře v Příchovicích. Starším dětem (od 2. stupně ZŠ) nabízíme setkávání ("spolčo") každý sudý týden ve čtvrtek od 19.00 hod. tamtéž.
 • Zájemci o zapojení do přípravných setkání k synodě o synodalitě ať se hlásí u Terezie Richterové.


MODLITBA ZA PRŮBĚH SYNODY
Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý, shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás Ty sám, vstup do našich srdcí a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat, uč nás, jak na ní vytrvat.
Jsme zde s přetěžkým břemenem svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy a neodchýlili se od toho, co je správné.
To vše žádáme od tebe, jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem na věky věků. Amen.

    

Duchovní správa farností - kontaktní údaje:

Administrátor: P. Jiří Smolek, mobil: +420 732 975 817
Adresa: Příchovice 38, Kořenov, 46848; Tel.: 483 399 218
E-mail: farnost.prichovice@dltm.cz
Web: http://www.krizovatka.signaly.cz/farnost/
Č. účtu farností: 961456349/0800; pro dar na konkrétní farnost uveďte VS: Příchovice: 156; Desná: 158; Polubný: 246. Na požádání Vám vystavíme potvrzení o daru. Děkujeme za vaši podporu!