Bohoslužby

Pozor změna!

Z důvodu karantény se ruší mše sv. ve všední dny. Nedělní bohoslužby zajistí kněz nebo jáhen ze sousedních farností.

Příchovice Desná Polubný
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle10:008:0014:45
  • Rozpis bohoslužeb od 7.3. do 14.3. výše
  • Děti, které mají zájem o postní aktivitu, mohou požádat o materiály k ní P. Jirku nebo týmačku Anežku.
  • Dispens od účasti na nedělní bohoslužbě je dán všem, kdo z vážných důvodů nemohou přijít. Je možné sledovat bohoslužby on-line. Přenosy bohoslužeb z Příchovic se kvůli karanténě do odvolání nekonají.
  • Modlitba nás duchovně spojuje a posiluje. Věnujme více času a úsilí modlitbě soukromé i společné v rodinách. Vzývejme zvláště Pannu Marii a naše diecézní patrony sv. Zdislavu a sv. Štěpána.
  • Buďme si nablízku také telefonickým rozhovorem nebo praktickou pomocí. Pokud budete pomoc potřebovat, zavolejte nám kdykoli. Rádi Vám s týmem Křižovatky Příchovice posloužíme.
  • Děkujeme za Vaše případné příspěvky na provoz farností. Č. účtu farností: 961456349/0800; VS pro Příchovice: 156; pro Desnou: 158; pro Polubný: 246. Rádi Vám na požádání vystavíme potvrzení o daru. Pán Bůh Vám odplať za Vaši podporu!

Duchovní správa farností - kontaktní údaje:

Administrátor: P. Jiří Smolek, mobil +420732975817
Adresa: Příchovice 38, Kořenov, 46848, tel.: 483 399 218
E-mail: farnost.prichovice@dltm.cz
Č. účtu farností: 961456349/0800; VS pro Příchovice: 156; pro Desnou: 158; pro Polubný: 246.