Biřmování

Vítejte v sekci týkající se biřmovanců.

Všechny důležité informace pro zájemce o biřmování se brzy objeví v této sekci.

Příprava je dvouletá, další začne v září roku 2017.