Biřmovanci

Pořádáme dvouletý kurz přípravy na biřmování. Další běh začne pravděpodobně v létě 2023, přihlašovat se můžete osobně u P. Jiřího Smolka nebo emailem dczm.krizovatka@gmail.com.