Varování před sektou

Varování (nejen) mladých křesťanů před online studiem Bible se sektou Sinčchondžhi

     Sekta  Sinčchondžhi  (Shincheonji),  která  vminulých  letech  cílila  především  na  mladé  křesťany v pražských ulicích, se v posledních měsících přizpůsobila přesunu do online prostředí. Nadále sice využívá  možnosti  oslovování  křesťanů  na  základě osobních  kontaktů (oslovování  rodiny  a  přátel studenta, případně mladých v jeho farnosti a jiném společenství), ale ve velké míře nyní ke kontaktování využívá sociálních sítí: jedná se především o Instagram, ale používá rovněž Facebook, Pinterest a další sítě. Záminkou ke kontaktu bývá nejčastěji prosba o vyplnění dotazníku s křesťanskou tematikou nebo pozvání do online společenství, jako je jmenovitě InSpirit_cz či údajné ekumenické společenství LEM-ON. Skrývá se také za účty věnující se křesťanským párům (muzizenam_zenymuzum), biblickým veršům nebo obecně čtením Bible (rande_s_bohem). Po čase z těchto účtů přichází nabídka na biblické lekce, které probíhají prostřednictvím platformy Zoom.

     Ty zprvu působí jako klasické biblické studium, po nějaké době však začne lektor či lektorka rafinovaně předávat učení Sinčchondžhi o „otevřeném slovu“ Nového zákona a Zjevení, které se dle této skupiny již naplnilo, a proto je možné, aby se šířilo díky údajnému zaslíbenému pastorovi, což je vůdce Lee Man-Hee (ten je nazýván dle procesu předání otevřeného svitku ve Zjevení „Novým Janem“).

     Mladí křesťané zde studují Bibli ve velmi přátelském prostředí, aniž by mohli poznat, že jim sekta systematicky lže nebo že se mezi nimi pohybují falešní studenti jako Rastislav Čižmár, který je jedním ztěch, kdo stojí za rozmachem této sekty u nás a na Slovensku. Falešní studenti jsou navíc s pravými studenty spárovaní, aby společně sdíleli přijaté poznání. Kromě nich mají studenty na starosti tzv. „evangelistky“, jakési asistentky lektorů, které navíc nesou studenty jako „ovoce“. To vše slouží rovněž k zamezení kontaktu s jinými studenty, ale také pro kontrolu toho, zda student nezačíná o něčem pochybovat.  I  proto jsou studenti nabádáni ktomu, aby o studiu Bible nikomu neříkali, ačkoli mají zároveň postupně doporučovat blízké, kteří by mohli mít pro toto „vzácné slovo otevřené srdce“. Pokud někdo zvenčí studenta před touto sektou varuje, začnou ho evangelistky spolu s přidělenými falešnými studenty přesvědčovat na základě veršů z Bible a ujišťovat, že se je pouze snaží svést zlý duch, ať už prostřednictvím  blízkých,  kněží  nebo  médií.  Proto  je  velmi  důležité  varovat  studenty  opatrně s konkrétními  důkazy  v podobě zdrojů  o  této  sektě,  o  průběhu  lekcí  a  podobě  učení.  Vzhledem k rychlému šíření přes sociální sítě je pak potřebné zvýšit o této sektě nejen mezi mladými znovu povědomí.

Přidávám odkaz se svědectvím mladé ženy.

Pavel Novák

2021-08-09 23:47:42