Články „Béčka“ – společně na cestě k dospělosti

„Béčka“ – společně na cestě k dospělosti

Kurz přípravy na biřmování 2021 - 2023


IDCŽM Křižovatka Příchovice ve spolupráci s DCM Litoměřice pořádá kurz přípravy na biřmování od léta 2021 do jara 2023, který bude, dá-li Pán, po složení zkoušky završen udělením svátosti biřmování naším otcem biskupem Janem Baxantem.

Před začátkem přípravy zveme všechny zájemce na adaptační pobyt v Příchovicích 13. – 18. 7. 2021

První víkend pro přihlášené proběhne 1. – 3. 10. 2021.

Dále bude příprava probíhat formou víkendových setkání jednou měsíčně.

Přihlášku najdete zde.

Příloha k přihlášce (prohlášení zákonných zástupců pro nezletilé a vyjádření duchovního správce) je zde.

Pavel Novák

2021-05-28 14:01:17