Články Poděkování za 70 let života a 45 let kněžské služby

Poděkování za 70 let života a 45 let kněžské služby

PROGRAM

Pátek 18. 6.

18.00    Mše svatá

19.15    Večeře

20.20    Večerní program a modlitba v sále

Sobota 19. 6.

8.00        budíček

8.30        Ranní modlitba

8.45        Snídaně

9.30        Příjezd hostů

- káva, občerstvení

11.00    Příprava na mši sv.

11.30    Mše sv.

12.30    Oběd

13.00    Volný program, možnost vycházky

15.30    Káva

16.00    Odpolední program

- fotoprezentace z Mirkova života,

- vzpomínky, sdílení

18.30    Večeře

20.30    Adorace

Neděle 20. 6.

8.00     Budíček

8.30     Snídaně

10.00     Poutní mše sv. ze slavnosti sv. Víta

12.00     Oběd

12.30     Rozloučení--------------------------------------------------------------------


Prosím neparkujte u kostela!

Použijte parkoviště U čápa.

Děkujeme.

Pavel Novák

2021-06-18 15:03:14