Křížová cesta

Úvod

    Pane Ježíši, modlitbou křížové cesty se s tebou chceme sjednotit ve tvé lásce ke každému člověku, v lásce, která jde až k úplnému obětování sebe sama. My takové lásky nejsme schopni, proto přicházíme k tobě, abychom se jí ve tvých stopách učili.
    Přijď, Duchu svatý, a pomoz nám vstoupit do tajemství Ježíšovy oběti. Amen.

   1. zastavení >

Na tomto odkazu naleznete křížovou cestu ve formě audip.

Pavel Novák

2021-04-01 22:30:05