2. zastavení

Pán Ježíš přijímá kříž

2. zastavení

    K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
    L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.


    Každý nese nějaký kříž. A na některé z nás nyní doléhá zvlášť těžce. Jsme pozváni přijmout jej jako prostředek, skrze který můžeme projevit lásku a v lásce růst. Do cíle, po kterém toužíme, nelze dojít jinak, než skrze kříž.

    Pane, dávej nám, prosíme, sílu, abychom neuhýbali před kříži, které nám vkládáš na ramena, a dej nám také milost, abychom ochotně pomáhali nést kříže, pod kterými klopýtají naši blízcí.


    K: Ukřižovaný Ježíši,
    L: smiluj se nad námi.

<   >

Pavel Novák

2021-03-13 13:21:23