1. zastavení

Ježíš odsouzen na smrt

1 zastavení

    K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
    L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.


    Ježíše soudí mnozí: Jidáš, velerada, Pilát, Herodes… Jak často vynášíme soudy, publikujeme je v médiích, na sociálních sítích. Soudí se politici, lékaři, epidemiologové a vakcinologové, lidé, kteří nedodržují opatření, i ti, kdo je dodržují, kněží i biskupové…

    Pane, veď nás k moudrosti a pokoře, abychom více naslouchali, byli pomalejší ve vynášení soudů a pohotovější k modlitbě.


    K: Ukřižovaný Ježíši,
    L: smiluj se nad námi.

<   >

Pavel Novák

2021-03-13 13:21:12