Články Doba postní - cesta ke svobodě

Doba postní - cesta ke svobodě

Milí přátelé,

začíná doba zvláštní milosti – čtyřicetidenní příprava na Velikonoce.

Čtyřicet dní déšť omýval zemi od zla, aby po potopě z jediného spravedlivého vzešlo nové stvoření.

Čtyřicet let Bůh vodil Izraelity pouští, aby z otroků vychoval lid svobodný.

Čtyřicet dní hovořil Mojžíš s Bohem na hoře Sinaj, a jeho tvář zářila, když se vrátil s deskami popsanými Božím slovem.

Čtyřicet dní putoval Eliáš k téže hoře, aby mu tam v tichém vánku Bůh ukázal cestu dál.

Čtyřicet dní Ježíš trávil v prázdnotě pouště, aby v boji s pokušením potvrdil své svobodné rozhodnutí zcela naplnit vůli Otce.

Dostáváme čtyřicet dní, ve kterých chce Bůh osvobodit naše srdce. Zveme Vás, abychom šli společně této jeho iniciativě naproti.

Dnes naši svobodu více než kdy dříve ohrožuje „život“ na internetu, a především na sociálních sítích. Naši pozornost tak nevědomě svěřujeme někomu, kdo ji prodává jako zboží. Udělá vše pro to, aby jí měl co nejvíce a mohl s námi manipulovat.

Kolik času denně strávíme s pohledem upřeným na displej či monitor, klikáním a scrollováním?

Nabízíme Vám několik podnětů, jak posílit svou svobodu:

1. Odpovězte si na otázku, kolik času chcete a potřebujete denně strávit na telefonu a počítači?

2. Vytiskněte si tabulku – jakýsi deník svobody – do něhož si budete každý den postní doby zapisovat čas strávený na sociálních sítích, googlu, mobilních aplikacích atd. Tak budete moct sledovat, jak se přibližujete tomu, co opravdu chcete (viz bod 1).

3. Každý týden Vám nabídneme jednu výzvu a slova na každý den v souboru k vytisknutí, abyste si při ranní modlitbě vystačili s listem papíru a nemuseli začínat den na sociálních sítích.

Čas, který ušetříte, můžete věnovat Bohu, své rodině či přátelům, lidem, kteří potřebují pomoc, nebo dobré četbě - k té Vám nabízíme seznam několika knih či textů zde.

Věříme, že z takto prožité doby postní vyjdeme svobodnější, tedy schopnější opravdové lásky. O velikonoční vigilii pak budeme moct při obnově křestního slibu naplno říci NE! zlu ve všech jeho podobách a vyznat víru v Toho, který nám dává život v plnosti.

Zde je odkaz na motivační film The Social Dilemma.

Anežka Křivánková

2021-03-29 09:51:46