Články Projekt opravy střech na Křižovatce v Příchovicích

Projekt opravy střech na Křižovatce v Příchovicích

Projekt opravy střech na Křižovatce v Příchovicích


Vážení přátelé centra mládeže v Příchovicích,


jak již od mého předchůdce P. Jožky Kadlice víte, krytina střech na příchovické

faře přesluhuje. Každoročně je třeba stále četnějších lokálních oprav a nejen

při nepřízni počasí hrozí její rozsáhlé poškození. Jsme proto nuceni přistoupit

k výměně krytiny, včetně úprav půdních a podkrovních prostor, aby se prodloužila

životnost a snížily náklady na vytápění objektu. Vzhledem k tomu, že se v průběhu

příprav této rekonstrukce ukázalo jako nezbytné zpracovat znovu a podrobněji

projektovou dokumentaci (hlavně kvůli potřebě řešit současně s výměnou krytiny

i zateplení půdních prostor), nemohla být první etapa výměny krytiny realizována

letos, jak bylo v plánu. V současné době jeden z přátel DCŽM Křižovatka pracuje

na novém projektu, který bude splňovat všechny potřebné požadavky. Po Novém

roce bychom na jeho základě poptali několik firem, z nichž za pomoci našich

stavebních techniků vybereme nejlepší nabídku a domluvíme plán jednotlivých

etap opravy. Podle nových odhadů se celková cena nákladů na obě etapy

dohromady bude pohybovat kolem 5 milionů Kč. Předpokládáme, že termín

realizace první etapy připadne na jaro 2022. Do té doby budeme shánět potřebné

prostředky.


Velké díky za všechny Vaše doposud zaslané dary. Za tento rok se nám na opravu

střech podařilo díky Vám nashromáždit asi půl milionu korun, tedy zhruba desetinu

potřebné částky. Jsme Vám vděční a zároveň i nadále prosíme o Vaši štědrost

a velmi děkujeme za jakoukoliv podporu!


Ujišťujeme Vás o svých modlitbách a přejeme Vám navzdory zvláštním okolnostem

radostné svátky Vánoční a Boží požehnání do nového roku!


P. Jiří Smolek

Pavel Novák

2020-12-15 10:43:52