Články KOM1 skončil předáním osvědčení

KOM1 skončil předáním osvědčení

V sobotu 31. 5. byl v Příchovicích ukončen Kurz občanského minima – KOM 1. Ten po dva měsíce probíhal v naší Křižovatce. Záštitu této vzdělávací akci udělil královéhradecký biskup Dominik Duka a prezident HK ČR Jaromír Drábek. Kurz byl finančně podpořen Jihomoravským krajem. Na jeho spolupořádání se podílely: Nadační fond Josefa Luxe, Nadační fond Křižovatka a Křižovatka , o. s. Kurz byl učen především pro mladé lidi vstupující do pracovního procesu, ale i pro další zájemce, kteří mají odpovědnost v rámci organizací, formálních i neformálních skupin. V jeho průběhu se vystřídalo sedm lektorů pro oblasti managementu, sociálních kompetencí, práva a ekonomiky. Účastníci závěrem obdrželi osvědčení o absolvování kurzu z rukou Věry Luxové, předsedkyně SR NFJL, Jaromíra Drábka a Vladimíra Nováka, předsedy Křižovatky, o. s. Podle hodnocení všech frekventantů se jednalo z mnoha důvodů o zcela ojedinělou vzdělávací akci, a to co do obsahu, formy, prostředí i atmosféry. Pořádající organizace se proto rozhodly, že na podzim 2008 kurz KOM 1, jako základní pilíř vzdělávacího projektu v Centru mládeže Křižovatka, zopakují.

Několik informací z kurzu si můžete přečíst a prohlédnout zde:


Management a sociální kompetence

Lektoři: Mgr. Jan Šimáček a Mgr. Ing. Marie Nováková 

Obsah jejich přednášek asi nejlépe vystihují citáty:

„Když nevíš, kam pluješ, není žádný vítr dobrý“

„Většina osob existuje, místo aby plně žila“

     


Právo

Lektoři: Mgr. Michael Strnad, JUDr. Vladimír Bek a JUDr. Jiří Fuks, Ph. D. byli asi nejpopulárnějšími lektory kurzu.

„Právo svědčí připraveným“


     

Ekonomika

Lektoři: Ing. Zdeněk Nejezchleb a dr. ing. Jaromír Drábek

Že se dá i o daňovém systému přednášet s nadšením a vášní všechny překvapilo. To, že dr. Drábek je mimořádná osobnost, ani ne.


       

Vedoucí centra

Mgr. Vladimír Novák všechny vždy přivítal, sledoval pozorně průběh a občas i decentně připomenul, že kromě lidského řádu je tu i ten opravdu fungující – Boží. Jeho tým fungoval příkladně.


       

Přestávky

V Příchovicích je opravdu hezky a „firmu“ je možné řídit i na dálku


Závěr kurzu

Závěr kurzu navštívila Věra Luxová, která předala spolu s dr. Drábkem účastníkům osvědčení o absolvování. Příchovice má ráda a byla moc spokojená.

Kurz ocenila takto: „Musíme kurz opakovat, chci se ho také sama zúčastnit

Administrátor

2016-04-04 10:55:00