Články Benefiční koncert vibrafonu s klavírem v Polubném

Benefiční koncert vibrafonu s klavírem v Polubném

Dne 1. 10. 2022 proběhl v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Polubném benefiční koncert klavíru a vibrafonu, jehož výtěžek bude využit na opravu tohoto kostela. Vystoupili zde vynikající hudebníci. Na vybrafon hrála Iveta  Šindelářová, absolventka teplické konzevatoře v oboru bicích nástrojů a držitelka předních ocenění z různých hudebních soutěží. Spolu s ní pak účinkoval  klavírista a skladatel Václav Krahulík, absolvent teplické konzervatoře a pražské AMU, který vyučuje na pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.  Společně návštěvníkům zahráli díla klasická i jazzová, nechyběly autorské skladby V. Krahulíka. Přestože účast nebyla příliš velká, všichni posluchači odcházeli spokojení a nadšeni výkonem účinkujících.

Výtěžek koncertu činil 2256,- Kč. Děkujeme všem přítomným za jejich příspěvky na orpavu polubenského kostela a těšíme se na opětovné setkání při další podobné příležitosti.

P. Jiří Smolek

2022-10-03 12:11:48