Články Dopis od o. biskupa k CSM

Dopis od o. biskupa k CSM

Milí mladí přátelé,

rád bych Vás upozornil na událost, kterou již více než rok pro mladé lidi připravuje sekce pro mládež

České biskupské konference spolu se stovkami mladých dobrovolníků. Jedná se o celostátní setkání

mládeže, které má proběhnout ve dnech 9.–14. 8. t. r. v Hradci Králové. Jeho mottem je verš ze

Skutků apoštolů: „Vstaň, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl“ (srov. Sk 26,16).

Srdečně na toto setkání zvu všechny mladé lidi z naší diecéze. Jedná se o příležitost zažít to, že jsme

součástí velkého společenství víry, společně se modlit a slavit eucharistii, účastnit se různých

duchovních programů, přednášek, workshopů, koncertů a dalších kulturních i sportovních aktivit. A

to vše má jeden hlavní cíl: vytvořit prostor pro osobní setkání s Kristem. On jediný dává každému

člověku to, po čem v hloubi srdce touží, a činí z nás přesvědčivé svědky své lásky.

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové můžeme zároveň chápat jako začátek přípravy na jinou

podobnou událost, ovšem daleko větších rozměrů – na Celosvětové setkání mládeže v portugalském

Lisabonu 1.–6. 8. 2023, kam všechny mladé lidi zve sám papež František.

Nejen mladé lidi, ale i Vás ostatní, drazí diecézáni, prosím o modlitbu, aby tato setkání přinesla dobré

ovoce.

Věřím, že takovéto příležitosti se mohou stát pro každého z nás důležitými momenty na cestě víry.

K tomu, aby se tak stalo, Vám, i všem, kdo setkání připravují a kdo je modlitbou podporují, ze srdce

žehnám.

Váš biskup + Jan


2022-05-23 11:23:27