Články Týden modliteb za duchovní povolání

Týden modliteb za duchovní povolání

Slovo biskupů Čech, Moravy a Slezska k Neděli Dobrého pastýře


Bratři a sestry, a především vy, mladí přátelé,

příští neděli bude církev slavit Neděli Dobrého pastýře, která je již tradičně spojena

s modlitbami za nová povolání ke služebnému kněžství, ale také k zasvěcenému

životu. Evropa, ale i naše země, se potýká v poslední době s nedostatkem

duchovních povolání, která jsou tak důležitá pro život církve, Kristova těla.

Po dvou „covidových“ letech jsme letos opět mohli slavit největší svátky normálním

způsobem a bylo krásné vidět, jak se naše kostely zaplnily těmi, kteří toužili prožít

a oslavit Kristovu oběť i zmrtvýchvstání. Kristova láska se dotýká lidských srdcí

i ve 21. století a věříme, že i dnes oslovuje muže i ženy a zve je k celoživotnímu

následování a službě.

V tomto období se mnozí připravují k maturitě a my, vaši pastýři, také vás vyzýváme,

abyste neodporovali možná jen velmi jemnému volání, kterým vás náš Pán k sobě

přitahuje. Vězte, že vás chce ve své službě učinit šťastnými a užitečnými pro druhé!

A i když termín pro odevzdání přihlášek do semináře je u konce, vězte, že žádný

biskup ani v těchto dnech a týdnech vás neodmítne a rád se s vámi setká. Církev vás

potřebuje!

Obracíme se také na vás, všechny věřící, abyste se v našich farnostech, v rodinách

i sami osobně na tento úmysl intenzivně modlili. Zítra začne Týden modliteb za

duchovní povolání, který vyvrcholí Nedělí Dobrého pastýře. Zveme vás tedy

k modlitbě a moc o ni prosíme! Sám Pán přece říká: „Proste proto Pána žně, ať vyšle

dělníky na svou žeň!“ (Mt 9, 37). Zvláště doporučujeme adoraci eucharistického Pána,

Denní modlitbu církve nebo modlitbu růžence. Spolubratry kněze vyzýváme, aby na

tento úmysl slavili mše svaté a tuto prosbu pravidelně zařazovali mezi přímluvy.

Věříme, že Pán naše modlitby vyslyší a naší církvi nebudou chybět ti, kteří hlásají

Boží slovo, vysluhují svátosti a vedou lid do Božího království.

Všem vám žehnáme

Vaši čeští a moravští biskupové

Matěj Bílek

2022-05-02 09:49:43