Články Žehnání sochy Panny Marie v Příchovicích

Žehnání sochy Panny Marie v Příchovicích

7. května 2022 ve 14 hodin požehná litoměřický biskup Mons. Jan Baxant nově zrestaurovanou sochu Panny Marie Neposkvrněné na návsi v Příchovicích.

Před žehnáním v 11.00 bude otec biskup slavit mši sv. v místním kostele sv. Víta, následuje oběd s účastníky kurzu pro biřmovance v centru života mládeže Křižovatka Příchovice. Po požehnání sopchy vystoupí kapela KaPři.

Připraveno bude malé občerstvení.

Akci pořádá obec Kořenov ve spolupráci s římskokatolickou farností Příchovice, sborem dobrovolných hasičů a centrem mládeže Křižovatka.


P. Jiří Smolek

2022-04-30 20:38:47