Články Příchovická Křižovatka v knižním podání

Příchovická Křižovatka v knižním podání

Bůh má s každým člověkem svůj plán. Když se jím člověk nechá vést, pak skrze maličkosti, obyčejné i mimořádné události, skrze situace pěkné i náročné, a především s přispěním blízkých i zdánlivě vzdálených lidí se stane součástí podivuhodného Božího dobrodružství. Výsledkem může být třeba něco tak mimořádného jako je Interdiecézní centrum života mládeže nebo Sekce pro mládež ČBK. V knize Příchovická Křižovatka se P. Mirek Šimáček ohlíží právě za těmi malými – velkými okolnostmi, událostmi a lidmi, kteří vznik příchovického centra a Sekce pro mládež provázeli. Vyprávění rozčleněné do krátkých tematických celků je doplněné o svědectví lidí, kteří s příchovickou Křižovatkou mají svou zkušenost. Text je proto svědectvím reálného života, vzpomínkou, projevem úžasu a vděčnosti, zdrojem poznání o Bohu živém a blízkém. Potěší ty, kteří část svého života s Příchovicemi nebo Sekcí rádi spojili před lety, a stejně tak může být skrze konkrétní principy života inspirací pro ty, kteří se s nimi pojí dnes.

Knihu vydalo nakladatelství Triton. Je možné ji proto získat v různých knihkupectvích a na IDCŽM Křižovatka v Příchovicích.


Matěj Bílek

2022-02-21 23:07:56